szukasz_pracy

Produkcja Net PC

Produkcja Net PC

System Produkcja Net PC został przygotowany w oparciu o najczęściej spotykane wymagania firm produkcyjnych z sektora średnich przedsiębiorstw.

Podstawą funkcjonalną Produkcja NET PC jest konfigurator będący narzędziem do definiowania receptur produkcyjnych. Konfigurator zawiera wszelkie niezbędne funkcje pozwalające na określenie nakładów produkcyjnych w formie materiałów i półproduktów.

Ponadto receptury określające wytworzenie półproduktów również są definiowane w konfiguratorze. System posiada funkcję obsługi magazynu materiałów oraz funkcję wystawiania i rejestrowania dokumentów sprzedaży (sprzedaż wyrobów) i zakupu (zakup materiałów).

 

Istnieje również możliwość rejestrowania zamówień przychodzących (dotyczących wyrobów) oraz wychodzących – odnoszących się do brakujących komponentów potrzebnych do uruchomienia cyklu produkcyjnego.

Opisane wyżej funkcjonalności są powiązane ze sobą, dając możliwość obsłużenia cyklu produkcyjnego według schematu (jak obok).

 

System jest również wyposażony w moduł statystyk, który pozwala na dokładną analizę danych związanych z cyklem produkcyjnym, takich jak:

  • określenie parametrów zamówionych materiałów – cena,
  • ilość,
  • analizy produkcji i sprzedaży w czasie,
  • rozliczenie produkcji w toku,
  • zestawienia logistyczne np. zestawienie opóźnień dostawców itp.

 

 

netpc

Programujemy przyszłość... od ponad 10 lat!

przerwa