10 tygodni do zbudowania dedykowanego systemu IT obsługującego kluczową instytucję w obszarze bezpieczeństwa społeczeństwa wraz z integracją z jedną z największych instytucji do rejestracji leków w Europie
10 tygodni do zbudowania dedykowanego systemu IT obsługującego kluczową instytucję w obszarze bezpieczeństwa społeczeństwa wraz z integracją z jedną z największych instytucji do rejestracji leków w Europie
1

Przedstawienie firmy

Przedstawienie firmy

Przedstawienie  instytucji rejestrującej wyroby medyczne, produkty lecznicze i biobójcze

 

Naszym klientem jest jedna z największych instytucji chroniących zdrowie w Polsce, której celem jest zapewnienie płynnej rejestracji produktów leczniczych, biobójczych i wyrobów medycznych. Dla tej organizacji z obszaru opieki zdrowotnej kluczowa jest rejestracja leków w zgodzie z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA). Aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w społeczeństwie w jak największym stopniu, komandosi IT z Net PC podjęli wyzwanie, aby zbudować dedykowany rejestracyjny system medyczny.

2

Opis projektu

Opis projektu

Naszym głównym zadaniem było zbudowanie i wdrożenie dedykowanego systemu IT rejestrującego produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Kolejnym etapem projektu była rozbudowa systemu za pomocą nowych systemowych funkcjonalności, tak aby zapewnić możliwość rejestracji, modyfikacji i usunięcia zgłoszenia w systemie do rejestracji wyrobów leczniczych. Zadaniem komandosów IT było dostarczenie systemu IT, który przekroczy oczekiwania naszego partnera w sposób znaczący.

 

Dla klienta kluczowe było, aby platforma posiadała funkcjonalności:

  • Zarządzanie rejestracją wyrobów medycznych i produktów leczniczych
  • Integracja z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)
  • Pełna automatyzacja składania wniosków wraz z autentykacją wnioskodawców z wykorzystaniem ePUAP
  • Możliwość przeglądania listy zgłoszeń i wniosków
  • Możliwość filtrowania i wyszukiwania wprowadzonych zgłoszeń
  • Wydawanie i zarzadzania pozwoleniami na obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

 

3

Wyzwania klienta.

-Stworzenie w krótkim czasie nowej platformy do rejestracji podmiotów leczniczych i wyrobów medycznych

-Ułatwienie podmiotom dotarcie do niezbędnych informacji – wyzwania dotyczyły zmian dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, zmian po rejestracyjnych wyrobów medycznych, procesu rejestracji i zagadnień z zakresu importu leków medycznych

-Migracja dużej ilości danych

-Brak dedykowanego systemu IT, który zapewniałby integracje z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA)

4

Nasze rozwiązania wykorzystane w projekcie.

-Przed podjęciem pracy, kluczowe dla nas było zrozumienie potrzeb zespołów rejestracji, IT, operacyjnych i medycznych– Przeprowadziliśmy z klientem dedykowany warsztat analizy biznesowej, wykorzystując BABOK i metodę WIKLIDO, dzięki których wyeliminowaliśmy nadmiarowe, zbędne działania

-Zbudowanie aplikacji do rejestracji leków, wyrobow medycznych i produktów biobójczych z dostępem 24/7

-Zastosowanie koncepcji pracy opartej na synergii –  Dokładne zrozumieliśmy problemy różnych person klienta i pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który jest w stanie pomoc w bardzo trudnych warunkach

-Elastyczne podejście do klienta - Nastawienie na pracę zdalna i prace w siedzibie klienta tylko w przypadku początkowych prac analitycznych przy złożonych tematach

-Stworzenie platformy umożliwiającej składanie wniosków o wydawanie pozwoleń na obrót produktem

5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

W projekcie wykorzystaliśmy takie technologie jak:

-Front End: JavaScript, Angular

-Back End: Java

6

Rezultaty naszego projektu.

Rezultaty naszego projektu.

-Zbudowaliśmy rozwiązanie IT satysfakcjonujące w pełni klienta w 10 tygodni

-Klient był bardzo usatysfakcjonowany z powstałego dedykowanego systemu IT do rejestracji wyrobów medycznych i produktów leczniczych,  przetwarzającego znaczące ilości danych

-Dowieźliśmy zakres projektu według ustalonych ram czasowych i budżetu

-Udało się zbudować system do rejestracji danych medycznych, który wpływa na bezpieczeństwo społeczeństwa

-Realizujemy rozwój systemu, dodając nowe funkcjonalności oraz modyfikacje usprawniające jego działanie!

7

Konkluzja

Konkluzja

Przedstawiony projekt z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa był dla nas sporym osiągnięciem. Zespół Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych  był usatysfakcjonowany z możliwości, jakie stwarzają nowe funkcjonalności.  Powyższa realizacja w obszarze opieki zdrowotnej była dla nas bardzo ważna, ponieważ pokazała, że jesteśmy w stanie w 10 tygodni zbudować skalowalny system IT, dający wartość w obszarze analizowania danych medycznych wraz z integracją z jedną z największych instytucji europejskich w sektorze analizowania składu leków. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zrozumieć złożone potrzeby użytkowników i przełożyć je na funkcjonaliści systemu.

 

Liczymy na więcej projektów z tej branży!

Komandosi IT meldują gotowość i czekają na następne zadania od organizacji medycznych!