Poznaj naszych klientów

ponad
500
klientów

ponad
19 lat
w IT

pewny partner
biznesowy

różnorodność branż
i sektorów

Nasi klienci
Przejdź do:
Polska
Wszystkie
Administracja Państwowa
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowy Instytut Geologiczny
Prokuratura Generalna
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Instytut Badań Edukacyjnych
Fundusz Górnośląski S.A.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Centrum Cyberbezpieczeństwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
Instytut Pamięci Narodowej (IPN)
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ( PAN)
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)
Zamów kontakt
Zostaw nam numer telefonu a oddzwonimy w ciągu 2 godzin!