Jak komandosi IT stworzyli system przechowujący, przetwarzający i udostępniający dane o ponad 2 milionach unikalnych gatunkach roślin?
Jak komandosi IT stworzyli system przechowujący, przetwarzający i udostępniający dane o ponad 2 milionach unikalnych gatunkach roślin?
1

Opis projektu

Opis projektu

Konsorcjum uniwersytetów zawarło umowę partnerską z Net PC na analizę, zaprojektowanie, wytworzenie i dostarczenie systemu – Zielnik.

 

Zielnik to zbiór okazów roślin i grzybów ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów. Terminem tym określa się również instytucje naukowe zajmujące się gromadzeniem, badaniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju kolekcji botanicznych i mikologicznych (grzybów i porostów).

 

Organizacja zawarła umowę partnerską z Net PC, której celem była realizacja projektu polegającego na zbudowaniu wirtualnego zielnika.

2

Przedstawienie partnerów w projekcie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema uczelniami: Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Pomorską w Słupsku oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Zakłada on połączenie czterech obecnie funkcjonujących zielników pomorskich (Herbarium Universitatis Gedanensis

- UGDA, należące do Uniwersytetu Gdańskiego, Herbarium Slupensis - SLTC, należące do Akademii Pomorskiej w Słupsku, Herbarium Stetinensis - SZUB oraz Szczecińską Kolekcję Okrzemek - SZCZ, należące do  Uniwersytetu Szczecińskiego) w jedną wirtualną dostępną w Internecie kolekcję zielnikową. Kluczowe dla aplikacji jest przechowywanie danych na temat kolekcji botanicznych.

 

Celem strategicznym projektu było wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie online zasobów pomorskich zielników. Obniży to koszty dostępu do zasobów zielnikowych i poprawi dostęp do osiągnięć polskich badaczy.

3

Wyzwania klienta.

Wyzwania klienta.

- Pozyskanie stabilnego partnera technologicznego do wytworzenia i wdrożenia systemu wirtualnego zielnika, w tym osadzenie komponentów systemu na rozbudowanej i rozproszonej infrastrukturze serwerów.- Uwzględnienie w projekcie zarządzanie wieloma interesariuszami, reprezentującymi punkt widzenia, potrzeby trzech ośrodków naukowych na bieżąco zaangażowanych w realizację projektu na każdym jego etapie.

 

- Zaprojektowanie systemu uwzględniając złożoną infrastrukturę dostarczoną na potrzeby tego projektu przez odrębnego dostawcę.

 

- Ryzyko błędów przetwarzania danych na temat gatunków roślin.

 

- Brak aplikacji synchronizującej i przechowującej informacje na temat różnych gatunków roślin

4

Nasze rozwiązania.

-Środowisko aplikacji oparliśmy na koncepcji DEV/TEST/PROD.

 

-Wykonaliśmy podział na odseparowane, działające równolegle środowiska: deweloperskie, testowe i produkcyjne.

 

-Wszystkie środowiska testowe i deweloperskie zostały w jak największym stopniu były odwzorowaniem środowiska produkcyjnego.

 

-Wykorzystaliśmy dedykowane, testowe źródła danych oraz interfejsy.

 

-Aplikacja została powiązana z Centralną Bazą Danych bazującą na silniku PostgreSQL, zapewniającym integralność obiektów i funkcjonalności relacyjnych baz danych

 

-Wykorzystanie metodologii Scrum

 

- Elementem wdrożenia była też aplikacja naukowa

 

- Analizę i projektowanie wykonano w oparciu o uznane międzynarodowe standardy takie jak: BABOK, BPMN, IEEE Std 29148-2011, UML (udokumentowanie architektury systemu)

 

 -Zapewniliśmy również zgodność systemu z RODO.

5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

- W zakresie funkcjonalności backendowych wykorzystana została Java

 

- Dla części front endowej wykorzystaliśmy Angular .

 

- Dla części bazodanowej wykorzystaliśmy PostgreSQL

 

- Skalowalna architektura pracująca w klastrach sprzętowo – programowych. W wyniku zastosowania tej technologii powstało zintegrowane środowisko pracy dla klienta. Organizacje akademickie były w stanie przetwarzać informacje na temat milionów gatunków roślin, ze względu na olbrzymia wydajność systemów klastrowych

 

- Zaawansowane wyszukiwarki oparte o klastry wyszukująco – analityczne. Dzięki użyciu tych technologii możliwa była wydajna praca systemu, co przyczyniło się do skalowalności systemu. Aplikacja, dzięki zaimplementowanym wyszukiwarkom jest w stanie wyszukiwać dane na temat dwóch milionów różnych gatunków roślin.

6

Rezultaty naszego projektu.

-Obniżenie kosztów dostępu do zasobów zielnikowych.

 

-Poprawienie dostępu do dorobku polskich ośrodków badawczych.

 

-Zrozumienie zmian zachodzących w naturalnym środowisku.

 

-Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opartych o nowoczesne technologie.

 

-Stworzenie platformy, która ma pozytywny wpływ na naturalne środowisko.

 

-Wsparcie dla ochrony zagrożonych gatunków roślin.

7

Konkluzja

Konkluzja

Zespół akademicki całego konsorcjum był bardzo zadowolony z osiągnięcia celów biznesowych naszej pracy i efektów systemu. Projekt był bardzo innowacyjny i spełnił oczekiwania kadry dydaktyczno-naukowej. Jako firma pokazaliśmy, że na każdym etapie projektu profesjonalnie podchodzimy do nowatorskich akademickich projektów również z dziedzin badawczych, jaką niewątpliwie jest przetwarzanie danych na temat unikalnych gatunków roślin. Organizacje chcą w jak największym stopniu zrozumieć zmiany zachodzące w naturalnym środowisku w związku z tym decydują się na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań IT opartych o nowoczesne technologie. Projekt ten ma również duży wpływ na społeczność międzynarodową, ponieważ pokazuje jak technologia może wspomagać naturalne środowisko. Finalnie dla organizacji istotne było dotrzymywanie terminów związanych z budową aplikacji oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w projekcie. 

 

 

Komandosi IT pokazali że rozumieją wymagania zespołów edukacyjno-naukowych w dzisiejszych czasach! Z chęcią podejmiemy się następnych wyzwań. Zapraszamy do współpracy.

 

Krzysiek