Jak komandosi IT zbudowali aplikację mobilną, spełniającą wymogi Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych dla międzynarodowej uczelni wyższej?
Jak komandosi IT zbudowali aplikację mobilną, spełniającą wymogi Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych dla międzynarodowej uczelni wyższej?
1

Opis projektu

Opis projektu

Naszym głównym zadaniem była budowa i wdrożenie aplikacji mobilnej dla studentów i innych użytkowników Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Nadrzędnym celem aplikacji jest nawigowanie po kampusie uczelni ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób niepełnosprawnych z asystowaniem głosowym dedykowanym osobom niedowidzącym w szczególności.

 

Dla klienta kluczowe było, aby aplikacja posiadała funkcjonalności:

 

-Zgodność wszystkich funkcjonalności aplikacji z wymaganiami prawnymi.
-Przyjazny interfejs użytkownika.
-Możliwość znajdowania danej lokalizacji w jak najkrótszym czasie.
-Wykorzystanie nawigacji „turn by turn”, czyli zakręt po zakręcie z komunikatami głosowymi.
-Funkcjonalność polegająca na wytyczaniu trasy od punktu początkowego do punktu końcowego (tworzenie tras „point to point”) dla danego użytkownika, maksymalnie w okresie do 15 sekund.
-Zapisywanie własnego śladu.
-Opcja zarządzania budynkami znajdującymi się w kompleksie akademii.
-Wiadomości i powiadomienia dla użytkowników aplikacji.
-Panel administracyjny z możliwością dodawania kolejnych destynacji.
-Zarządzanie lokalizacjami, wchodzącymi w skład akademii.
-Możliwość dodawania dodatkowych obiektów wspomagających nawigację.
-Możliwość komunikacji między użytkownikami za pomocą aplikacji.
-Opcja przekazywania informacji na temat dostępności poszczególnych ośrodków edukacyjnych, znajdujących się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej.

2

Przedstawienie organizacji

Przedstawienie organizacji

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest publiczną, cywilno-wojskową uczelnią techniczną z siedzibą w Warszawie. Warta podkreślenie jest prestiżowość uczelni i jej wysoka jakość kształcenia dla studentów z całej Europy.

 

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1130. pośród wszystkich typów uczelni. Dla uczelni kluczowe jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, za pomocą starannie stworzonych programów nauczania, jaki i zatrudnianiu wybitnych specjalistów w obszarze technicznej edukacji wojskowej. Uczelnia cały czas ponosi inwestycje w infrastrukturę IT, aby spełnić wysokie wymagania studentów z całego świata.

 

Siedziba Wojskowej Akademii Technicznej mieści się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w dzielnicy Bemowo. Aktualnie w szeregach uczelni kształci się ponad 10 000 studentów, a liczba pracowników to około 2500.

3

Wyzwania klienta.

Studenci potrzebowali dużo czas na znalezienie danej lokalizacji znajdującej się w obrębie kompleksu uczelni.


Brak wsparcia dla studentów w nawigacji po kompleksie uczelni.


Brak rozwiązania wspierającego nawigowanie po kampusie uczelni ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem asystowania osobom niedowidzącym w szczególności.


Pozyskanie doświadczonego wykonawcy, który po wdrożeniu i uruchomieniu produkcyjnym aplikacji zapewni po wdrożeniu pierwszej generacji systemu kilkuletnią opiekę serwisową i wsparcie techniczne.


Brak narzędzia, ułatwiającego wyznaczenie trasy od punktu początkowego do punktu końcowego.


Brak aplikacji spełniającej wymogi WCAG 2.1 dla systemów teleinformatycznych w   zakresie   dostępności   dla   osób niepełnosprawnych.


Finalnie, głównym wyzwaniem organizacji było stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej użytkownikom znajdowanie danej lokalizacji, jak i budynku uczelnianego.

4

Nasze rozwiązania

Dla klienta kluczowe było, aby rozwiązanie spełniało zapisy z poniższych ustaw:

 

dot. realizacji polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań, zapisami prawa o szkolnictwie wyższym,
w szczególności nowa ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 

Rozwiązaniem była aplikacja nawigacyjna powstała w oparciu o satelitarne systemy pozycjonowania z uwzględnieniem potrzeby osób niewidomych i niedowidzących.

 

Ponadto udało nam się spełnić poniższe kryteria i wypełnić procesy:

 

-Całościowe zaprojektowanie i wytworzenie aplikacji mobilnej kompatybilnej zarówno z systemem IOS, jak i systemem Android.

 

-Proces wytwarzania aplikacji przebiegał iteracyjnie i został podzielony na etapy: Prototyp, MVP i wersja rozszerzona podlegającą wdrożeniu produkcyjnemu. Prace programistyczne były realizowane iteracyjnie w oparciu o sprinty SCRUM.

 

-Dostęp do aplikacji oraz cała nawigacja systemu jest dostępna  poprzez interfejs aplikacji oraz komendy głosowe.

 

-Stworzenie i zaprojektowanie aplikacji spełniającej wymogi WCAG 2.1, jak i standardów Unii Europejskiej dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

-Zbudowanie panelu administracyjnego, który jest kompatybilny z większością przeglądarek webowych na rynku.

 

-W czasie realizacji projektu zapewniliśmy rolę Inżyniera Wdrożeń, który odpowiadał za integrację kodu aplikacji wraz z nadzorem jakości i zapewnieniem stabilności działania platformy mobilnej.

 

-Zapewniliśmy połączenie organizacji prac analitycznych i projektowych z wykorzystaniem odpowiednich standardów procesu CI/CD.

 

-Zaangażowanie do projektu doświadczonego analityka biznesowo – systemowego Krzysztofa Wyrzykowskiego, współautora metody do analiz biznesowo-systemowych opartej o techniki analizy uznane w świecie inżynierii oprogramowania.

 

-Elastyczne podejście do klienta - nastawienie na pracę zdalną i pracę w siedzibie klienta, tylko w przypadku początkowych prac analitycznych przy złożonych tematach.

5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

W projekcie wykorzystaliśmy takie technologie i metody jak:

 

Front End: JavaScript.
.Net.
GPS
Mapy
Scrum
Analiza biznesowa i systemowa
Projektowanie UX
Zapewnienie zgodności systemu z RODO

6

Rezultaty naszego projektu.

Rezultaty naszego projektu.

-Klient był bardzo usatysfakcjonowany z powstałej aplikacji mobilnej wspierającej proces znajdowania odpowiednich lokalizacji.

-Dowieźliśmy zakres projektu według ustalonych ram czasowych i budżetu.

-Czas wyznaczania trasy z dowolnego punktu startowego do dowolnego punktu docelowego nie przekracza 15 sekund.

-Udało się zbudować rozwiązanie mobilne, które wpływa na jakość kształcenia na międzynarodowej uczelni i ma znaczący wpływ na zadowolenie studentów

-Aplikacja wspiera także niepełnosprawnych użytkowników, dzięki czemu spełnia wymagające ustawy takie jakie jak: kwestię realizacji polityki dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań, które reguluje art. 24 KPON (Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych) - w tej ustawie kluczowe jest iż: „Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości uczenia się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa Strony zagwarantują, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych (Konwencja, Dz. U. 2012, art. 24).’’

-Ponadto aplikacja spełnia wymogi dostępności programów studiów na polskich uczelniach, które reguluje ustawa: ,, Prawo o szkolnictwie wyższym’’, w której wśród podstawowych zadań uczelni wymieniono stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu, prowadzeniu działalności naukowej.

-Klient zyskał korzyści biznesowe i edukacyjne, które znacznie przewyższyły koszty realizacji

-Zbudowanie skalowalnej aplikacji, do której istnieją możliwości dodawanych kolejnych funkcjonalności

-Aplikacja mobilna została skonstruowana w sposób umożliwiający jej publikację w sklepach App Store oraz Google Play.

7

Konkluzja

Konkluzja

Nawigacyjna aplikacja mobilna wykorzystująca technologię GPS dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie była dla nas dużym sukcesem i osiągnięciem technicznym w obszarze przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Studenci, jak i inni użytkownicy narzędzia byli również usatysfakcjonowani z możliwości jakie stwarza aplikacja pod względem  intuicyjnej nawigacji UX. Nasza realizacja dla Wojskowej Akademii Technicznej była dla nas bardzo ważna, ponieważ pokazała że możemy wyznaczać trendy w technologiach mobilnych w Polsce. Należy podkreślić, że wykonana przez nas aplikacja jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z ustaw dotyczących polityki dostępności uczelni wyższych, podmiotów publicznych, regulacji dot. zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 

Finalnie, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zrozumieć złożone potrzeby użytkowników aplikacji mobilnych wśród użytkowników edukacyjnych i przełożyć je na funkcjonaliści systemu. Kluczowe dla nas było duże zadowolenie naszego partnera z obszaru edukacyjnego z jakości naszej pracy

 

Komandosi IT meldują gotowość i czekają na następne zadania związane z budową aplikacji mobilnych!