Jak komandosi IT rozbudowali system operacyjny do wykonywania 1 mln transakcji miesięcznie dla międzynarodowej firmy produkcyjnej?
Jak komandosi IT rozbudowali system operacyjny do wykonywania 1 mln transakcji miesięcznie dla międzynarodowej firmy produkcyjnej?
1

Przedstawienie firmy

Dla jednego z naszych klientów zrealizowaliśmy i rozwinęliśmy dedykowany system IT, obsługujący krytyczne procesy w przedsiębiorstwie. Firma, dla której wykonaliśmy ten projekt jest jedna z największych firm w Europie , która z sukcesami zaznacz swoja obecność na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych.

Przedstawienie firmy
2

Opis projektu

Naszym zadaniem było utrzymanie i rozwój jednego z najważniejszych dla niego systemów w obszarze procesów łańcucha dostaw, księgowania detalicznych transakcji sprzedażowych oraz wprowadzania nowych projektów. Organizacyjnie system obejmował procesy front i middle office oraz management. Realizacja została powierzona naszej firmy ze względu na wcześniejsze, kilkuletnie partnerstwo z klientem w obszarze tworzenie dedykowanego oprogramowania IT. Podczas tej współpracy wykonaliśmy kilkanaście dedykowanych systemów na rzecz organizacji klienta.

Opis projektu

Nasze zadania w projekcie:

 • A - Utrzymanie kluczowego systemu IT
 • B - Rozwój systemu IT poprze dodanie kolejnych funkcjonalności oraz wprowadzanie zmian w istniejących funkcjonalnościach
3

Wyzwania klienta

 1. Błędy w obecnym systemie, wymagające natychmiastowej naprawy przy jednocześnie niewielkiej ilości dokumentacji.
 2. Ryzyko opóźnień rozliczenie klienta z obecnymi partnerami w łańcuchach sprzedaży.
 3. Przekraczana terminowość dostarczenia rezultatów w projekcie.
 4. Problem przekroczeń szacowania terminów realizacji nowych funkcjonalności i modyfikacji.
 5. Wydłużające się terminy testowania systemu.
 6. Rozpełzający się zakres wymagań, który ujawniał się dopiero podczas realizacji (scope/ requirements creep, hidden requirements problem).
 7. Organizacja równolegle pracujących kilku zespołów wytwórczych na poziomie organizacyjnym oraz narzędziowym, namiarowe środowiska, konflikty podczas scalania kodu, praca na nieaktualnych kodach.
 8. Obawy przed regularnymi audytami, które ujawniały błędy w procesach księgowania, które musiał być poprawiona w bardzo krótkim okresie czasu.
 9. Brak automatyzacji procesów.
4

Nasze rozwiązania

 1. Elastyczne podejście do klienta - Nastawienie na pracę zdalną i pracę w siedzibie klienta tylko w przypadku początkowych prac analitycznych przy złożonych tematach.
 2. Rozwój systemu do obsługi transakcji - Poprawienie i rozwój systemu do obsługi transakcji osiągnięty w 3 tygodnie dzięki, któremu firma uniknęła błędów systemu wskazujących na utratę wartości sprzedaży na poziomie kilkudziesięciu mln zł.
 3. Nacisk na terminowość w dostarczaniu kolejnych elementów systemu - W wyniku usystematyzowanej pracy udało nam się terminowo dodawać kolejne funkcjonalności do systemu.
 4. Organizacja wzorcowego utrzymania i rozwoju systemu – Osiągnęliśmy efekt synergii dzięki pogodzeniu pracy multidyscyplinarch zespołów nad jednym systemem IT.
 5. Nacisk na ujednolicenie procesów oraz wspólne planowanie pracy.
 6. Implementacja automatyzacji procesów i SAP ERP w celu zwiększenia precyzji i tempa realizacji zadań w projekcie, a także w celu lepszego zarzadzania finansami i logistyką w przedsiębiorstwie. 
5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie
 1. Wdrożyliśmy proces w oparciu o wytyczne norm IEEE 828-1998 SW Configuration Management Plans oraz IEEE 828-2012 Configuration Management in Systems and Software Engineering
 2. Zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy usprawniony proces analizy i projektowania – Proces analizy został oparty o pracę zespołową, wdrożenie skutecznego procesu weryfikacji i walidacji wymagań zgodnie z BABOK Guide (Business Analysis Body of Knowledge) – zwiększenie jakości wymagań.
 3. Wykorzystanie metodyki SCRUM -Transferowaliśmy do interesariuszy biznesowych również wiedzę dot. pracy tak aby wytworzyć efekt synergii pracy zespołowej, co spowodowało wysoki wzrost wydajności, przy zmniejszającej się liczbie błędów w systemie na korzyść jego rozwoju – budowy nowych funkcjonalności.

 4. Usprawnione procesy zostały wsparte odpowiednimi narzędziami CASE.

 5. Integracja z SAP.
6

Rezultaty projektu

 1. Uzyskana stabilność działania systemu do wykonywania 1 mln transakcji miesięcznie
 2. Zmniejszenie liczby zgłoszeń SLA w dziale operacyjnym firmy
 3. Nową integracja z zewnętrznym systemem zagranicznym wraz z synchronizacją danych oraz operacjami CRUD.
 4. Wdrożenie międzynarodowych standardów IT opartych o normy IEEE, także wdrożenie zwinnych metod pracy BABOK i SCRUM.
 5. Zastosowanie technik do pozyskiwania danych.
 6. Wyczerpujące monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności KPI.
 7. Zintegrowanie systemu z SAP ERP. 
Rezultaty projektu
7

Konkluzja

Konkluzja

Zespól Net PC utrzymał i rozwinął system IT w łańcuchu dostaw klienta mimo niewielkiej ilości dokumentacji, objawów jego destabilizacji, braku optymalnego środowiska organizacyjnego i technicznego. Dostarczone funkcjonalności i modyfikacje umożliwiły wykonanie wielu operacji biznesowych w sposób bardziej efektywny i wydajny. Modyfikacje i nowe funkcjonalności systemu IT, zostały zrealizowane w ekosystemie ponad 50 innych zintegrowanych systemów (w tym SAP). Nasza platforma pomogła klientowi zintegrować działania firmy, dzięki czemu organizacja mogła skupić się na dalszym rozwoju biznesu. Dla klienta kluczowa była kompleksowa realizacja projektu (analizy z projektowaniem, wdrożenie, testowanie, regularne wydania) obejmująca nową integrację z zewnętrznym systemem zagranicznym (sprzedaż nowych produktów) wraz z synchronizacją danych oraz operacjami CRUD. Klient również planuje współprace z naszym zespołem w przyszłości.

Komandosi IT meldują gotowość!

Wyceń swój projekt
Zostaw nam numer telefonu a oddzwonimy w ciągu 2 godzin, aby porozmawiać o Twoich potrzebach!