Jak stworzyliśmy nowatorskie narzędzie implementując metody rozpoznawania ludzkich emocji do automatycznej rejestracji i interpretacji ludzkiej ekspresji mimicznej wykorzystywane w obszarach marketingowych?
Jak stworzyliśmy nowatorskie narzędzie implementując metody rozpoznawania ludzkich emocji do automatycznej rejestracji i interpretacji ludzkiej ekspresji mimicznej wykorzystywane w obszarach marketingowych?
1

Rezultaty projektu

 • Stworzenie nowatorskiego narzędzia
 • Brak ograniczenia w czasie co do czasu I ilości respondentów w danym badaniu
 • Realizacja projektu sprawiła, że koszty badań są niższe, a jednocześnie można zebrać wielokrotnie więcej materiałów badawczych.
 • Dzięki narzędziu możliwe jest zachowanie standardów metodologii badawczej klienta nawet w przypadku zmiany bodźców w trakcie badania
 • Zastosowanie innowacyjnych technologii w projekcie
 • Umożliwienie zbierania dokładnych danych na temat uczestników danego badania
 • Poprawa komunikacji między firmą a jej klientami za sprawa dedykowanego systemu IT
 • Stworzenie programu, który jest w stanie wyświetlić bodźce (reklamy lub zdjęcia), jednoczenie uruchamiając nagrywanie z kamery USB lub kamery wbudowanej w komputer
 • Aplikacja umożliwia wysłanie do klientów firmy linku z spersonalizowaną prezentacją materiałów.
 • Zbudowanie platformy umożliwiającej pobieranie wyników w formie raportów
 • W ramach realizacji projektu zapewniliśmy wdrożenie i hosting aplikacji w okresie 12 miesięcy od ostatecznego odbioru produktu.
 • Zbudowanie narzędzia z możliwością automatycznego wyświetlania bodźców w badaniu
2

Przedstawienie firmy

 

Organizacja, dla której zrealizowaliśmy ten projekt jest wiodącą firmą w obszarze badań jakościowych oraz biometrycznych online. Firma swoje działania prowadzi w najnowocześniejszych technologiach implementujących nowoczesne techniki interakcji na potrzeby badań marketingowych np.: eye tracking, face tracking, storytelling i obserwacja behawioralna. Klienci firmy to międzynawowe korporacje, jak  i mniejsze firmy zlokalizowane w Polsce.

3

Wyjaśnienie projektu i naszych zadań w projekcie

Realizacja Net PC obejmowała projektowanie i budowę platformy umożliwiającej wykonywanie badań online na temat ludzkich ekspresji mimicznych. Nasze rozwiązanie przetwarzało dane pochodzące z badań online, dzięki czemu możliwa była realizacja danego procesu badawczego na temat ludzkich emocji. Celem projektu była obsługa zleceń dotyczących ludzkich ekspresji mimicznych otrzymywanych przez Internet. Wytworzona platforma zapewniła, respondentom możliwość oglądania reklam lub innego materiału video i na tej podstawie wspierała oceny danego nośnika informacji pod względem wywoływanych emocji przez dany materiał - rozpoznawania ludzkich emocji. System działa analogicznie w przypadku audio lub plansz graficznych w panelu internetowym.

 

Na podstawie analiz wynikowych udostępnianych przez platformę klient pozyskiwał informacje odnośnie samopoczucia respondentów w trakcie  interakcji z danym nośnikiem informacji np. z reklamą. Projekt polegał na zrozumieniu mimiki osób, biorących udział w badaniu fokusowym. Na podstawie danych klienci firmy, byli w stanie podjąć strategiczne decyzje biznesowe i marketingowe.

4

Wyzwania klienta.

- Brak elastyczności przy regularnie prowadzanych badaniach fokusowych. Klient mógł jedynie przeprowadzać badania ze swoimi respondentami w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach bez możliwości zdalnego prowadzenia badań. Sytuacja ta znacząco wydłużała czas badań oraz zwiększała ich koszty, wpływała na dostępność respondentów (szczególnie, gdy wymagane było dotarcie do respondentów  danej lokalizacji p.: badanie w danym mieście)

 

- Wysokie koszty prowadzenia badań fokusowych wynikających z tradycyjnej oceny rozpoznawania ludzkich emocji

 

- Wysokie koszty przy próbie skalowalności badań fokusowych

 

- Ograniczenia możliwości technicznych dotychczasowych pomieszczeń do badań

 

- Brak dedykowanej aplikacji webowej do obsługi zleconych badań rozpoznawania ludzkich emocji

 

- Ryzyko błędów przetwarzania danych z wypełnionych ankiet – brak automatyzacji, walidacji danych

 

- Wysokie koszty oraz długi okres przetwarzania ankiet respondentów

 

- Brak aplikacji synchronizującej nagranie z kamery z wyświetleniem danego bodźca

 

- W zbiorczych bazach wyników nie pokazywały się odpowiedzi na wszystkie pytania

 

- Często brak informacji, które odpowiedzi, dotyczą których bodźców oraz których respondentów

 

- Problem z powracaniem do wcześniej prowadzonych badań, brak możliwości automatycznego gromadzenia wyników z ankiet (początkowych i końcowych) w jednym archiwum/bazie danych

 

- Brak alternatywy do prowadzenia badań z pomiarem ekspresji mimicznej w warunkach pandemii (osoby badane muszą mieć odsłoniętą twarz, co przesłano być możliwe  w warunkach stacjonarnych)

5

Nasze rozwiązania.

Nasze rozwiązania.

- Analiza systemowo-biznesowa w oparciu o praktyki BABOK

 

- Warsztaty produktowe z klientem

 

Udało nam się przeprowadzić warsztaty z klientem – Discovery Workshop, podczas których:

 

a.)Zrozumieliśmy potrzeby i problemy biznesowe klienta

b.)Poznaliśmy przyszłych użytkowników narzędzia i ich potrzeb

c.)Przepracowaliśmy i przeanalizowaliśmy ścieżkę użytkownika, dzięki czemu mogliśmy ocenić jej sensowność

d.)Zdefiniowaliśmy zakresy MVP i nadaliśmy priorytety pracom

f.)Finalnie naszkicowaliśmy zarys architektury i stworzyliśmy roadmapę dla klienta

 

W projekcie również:

 

- Zaimplementowaliśmy nowoczesną platformę umożliwiającą prowadzenie badań online

- Zaimplementowaliśmy algorytmy rozpoznawania ludzkich emocji

- Stworzyliśmy funkcjonalności umożliwiające transparentne działanie systemu

- Zbudowaliśmy narzędzie precyzyjnie synchronizującego bodźce z reakcją emocjonalną respondenta

6

Technologie wykorzystane

- W aplikacji zaimplementowaliśmy szczególnie nowatorskie metody do zbierania i przetwarzania danych takie jak face tracking

 

Oprócz tego skorzystaliśmy z:

 

- JavaScript

 

- Java

 

- Scrum

 

-Analizy Wiklido

 

-Zapewniliśmy również zgodność systemu z RODO

7

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

- Stworzenie nowatorskiego narzędzia do badań fokusowych opartych o metody  rozpoznawania ludzkich emocji (ang. affective computing, affect-aware)

- Wyeliminowanie ograniczeń czasowych (respondenci nie musieli dojeżdżać do sali badawczej) oraz liczby respondentów w danym badaniu

- Realizacja projektu sprawiła obniżenie kosztów badań, przy jednoczesnej możliwości zebrania wielokrotnie więcej materiałów badawczych – możliwość skalowania badań przy niższych kosztach realizacyjnych

- Dzięki narzędziu możliwe jest zachowanie standardów metodyki badawczej klienta nawet w przypadku zmiany bodźców w trakcie badania

- Zastosowanie innowacyjnych technologii w projekcie

-Oszczędność czasu dla klientów firmy, dzięki generacji linka z podglądam wyników badań (przed implementacja platformy, klienci docelowi musieli zwykle przyjeżdżać na takie badania do wskazanych lokalizacji/miast)

- Umożliwienie automatycznego zbierania i gromadzenia usystematyzowanych i dokładnych danych na temat uczestników danego badania oraz przebiegu procesu badawczego

- Poprawa komunikacji między firmą a jej klientami za sprawa dedykowanego systemu IT

- Dostarczenie funkcjonalności, do automatycznego wyświetlania bodźca (reklamy lub zdjęcia), jednoczenie uruchamiając nagrywanie z zewnętrznej kamery USB lub wbudowanej w komputer

- Aplikacja umożliwia wysłanie do respondentów firmy linku ze spersonalizowaną prezentacją materiałów

- Zbudowanie platformy umożliwiającej automatyczne generowanie i pobieranie wyników badań w formie raportów

- W ramach realizacji projektu zapewniliśmy wdrożenie i hosting aplikacji w okresie 12 miesięcy od ostatecznego odbioru produktu.

- Dzięki przeniesieniu realizacji badań na Platformę Klient może realizować swoją działalność mimo ograniczeń epidemiologicznych

- Umożliwiają bezpieczne zbieranie danych nawet w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

-Dzięki aplikacji skrócił się czas realizacji badań ogólnopolskich ( wymagających przebadania respondentów w różnych lokalizacjach)

8

Konkluzja

Konkluzja

Dla zespołu Komandosów IT NetPC, który uwielbia nowatorskie rozwiązania technologiczne, ten projekt był szczególnie ważny i inspirujący. Udało nam się dostarczyć rozwiązanie, które w pełni usatysfakcjonowało klienta. Jako firma pokazaliśmy, że odważnie podchodzimy do nowatorskich projektów również z dziedzin badawczych, jaką niewątpliwie jest rozpoznawania ludzkich emocji (ang. affective computing, affect-aware). Uważamy, że projekty z obszaru odczytywania ludzkich emocji będą coraz częściej wykorzystywane w firmach, w szerszych codziennych zastosowaniach. Organizacje chcą w jak największym stopniu zrozumieć swoich użytkowników, w związku z tym decydują się na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań IT opartych o nowoczesne technologie. Projekt ten ma również duży wpływ na społeczeństwo, ponieważ pokazuje jakie emocje wyzwalają w nas określone filmy i reklamy.

 

Ostatecznie, udowodniliśmy, że projekty IT dotyczące rozpoznawania ludzkich emocji, ze względu na swoje praktyczne zastosowania  - to dla nas inspiracja technologiczna i bardzo interesujące wyzwanie. Z przyjemnością w przyszłości podejmiemy się kolejnych zadań z przestrzeni wykorzystywania psychologii w obszarach marketingowych.  Komandosi IT NetPC kolejny raz sprostali wymagającemu zadaniu.

 

Krzysiek i Tomek