Jak w 4 tygodnie rozbudowaliśmy system poleceń wspierający sprzedaż w obszarze e-commerce?
Jak w 4 tygodnie rozbudowaliśmy system poleceń wspierający sprzedaż w obszarze e-commerce?
1

Przedstawienie firmy

Przedstawienie firmy

Dla jednego z naszych klientów z sektora e-commerce, stworzyliśmy nowe funkcjonalności systemu wspierające sprzedaż i doradztwo. Nasz klient jest jednym z liderów sprzedaży online produktów takich jak artykuły AGD, odzież, obuwie, płyty ,książki w Europie Centralnej. Dla firmy, satysfakcja klienta z oferowanych produktów i usług jest wyznacznikiem sukcesu biznesowego. Aby sprostać wyzwaniom na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, firma postanowiła rozbudować system poleceń, aby podnieść jakoś obsługi klienta.

2

Wyjasnienie projektu I naszych zadań w projekcie:.

Celem projektu było usprawnienie procesu doradczego i sprzedażowego realizowanego przez klienta, tak aby zaaferować jak najlepsze wsparcie dla potencjalnych klientów b2c i b2b. Dla firmy kluczowa jest wzorowa posprzedażowa obsługa konsumenta i umiejętnie poprowadzony proces doradczy klienta. Ponadto zaoferowanie jak największej wartości biznesowej dla konsumentów firmy stanowi przewagę konkurencyjną firmy.  Zadaniem nowych funkcjonalności było spowodowanie, aby proces zakupowy zachodził w sposób jak najbardziej interaktywny, tak by klient firmy, mógł w sposób transparenty i automatyczny otrzymywać informacje na temat wykupionych usług i produktów.

3

Wyzwania klienta.

-Głównym wyzwaniem klienta był brak interaktywnego systemu poleceń wspierającego obsługę klienta

 

Dodatkowe wyzwania klienta:

 

-Chęć stworzenia bardziej efektywnego modelu zakupowego

-Rozbudowa opcji wyszukiwania i filtrowania produktów 4

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

- System Poleceń - integracja z systemem poleceń w celu umożliwienie nagradzania lojalnych klientów za polecenia jak i nowych za założenie konta w eSklepie. W ramach tego zadania należało zintegrować się z Szyną ESB Klienta, stworzyć API do komunikacji między eSklepem a eBOKiem, wprowadzić zmiany w eSklepie w funkcjonalności tworzenia rabatów, przekazywać informacje o wykorzystaniu kodu do zewnętrznego systemu Klienta.

- Rozbudowa mechanizmu Systemu Poleceń - dodanie kolejnego typu promocji obsługiwanej przez szynę. W ramach tego zadania należało zmodyfikować webservice i wprowadzić zmiany w eSklepie w funkcjonalności rabatowania.

- Rozbudowa dotycząca zmiany modelu zakupowego na eSklepie. Klient chciał, aby zakupy były możliwe tylko poprzez zalogowanie się do systemu kontem eBOK-owym.

- Optymalizacja wyszukiwania i filtrowania produktów, ładowania stron

5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie.

-Zdefiniowaliśmy i wdrożyliśmy usprawniony proces analizy i projektowania – Proces analizy został oparty o pracę zespołową, wdrożenie skutecznego procesu weryfikacji i walidacji wymagań zgodnie z BABOK Guide (Business Analysis Body of Knowledge) – zwiększenie jakości wymagań.

-Wykorzystanie metodyki SCRUM -Transferowaliśmy do interesariuszy biznesowych również wiedzę dot. pracy tak aby wytworzyć efekt synergii pracy zespołowej, co spowodowało wysoki wzrost wydajności, przy zmniejszającej się liczbie błędów w systemie wspierającym sprzedaż na korzyść jego ciągłego rozwoju – budowy nowych funkcjonalności..

-Zapewniliśmy wdrożenie procesu opartego o standard IEEE w zakresie metod wytwarzania oprogramowania, zapewniając możliwość realizacji projektu/rozbudów równolegle przez zespoły kilku dostawców, bez utraty jakości i zbędnych narzutów na komunikację.

- Wdrożyliśmy stały nadzór nad kosztami realizacji nowych funkcjonalności wraz z ograniczaniem marnotrawstwa dzięki podejściu Lean do wytwarzania oprogramowania.

6

Rezultaty naszego projektu.

-Stworzenie funkcjonalności, dla której najważniejsze jest lojalność i zadowolenie klienta

-Zbudowanie interaktywnej platformy do komunikacji miedzy klientami a handlowcami

-Dodanie rozbudowanych funkcji w aplikacji, mających na celu maksymalne zadowolenie klienta

-Wdrożenie międzynarodowych standardów IT opartych o normy IEEE, także wdrożenie zwinnych metod pracy BABOK i SCRUM.

-Zgodnie z potrzebami klienta dostarczyliśmy funkcjonalności, które było w pełni udokumentowane zgodnie ze standardami opisów systemów IT, co zapewniło firmie swobodę rozbudowy w przyszłości we współpracy z naszą firmą i innymi niezależnymi dostawcami oraz uniezależni od tzw. „knowladgekeeperów”

7

Konkluzja

Konkluzja

W ramach projektu przeprowadzonego dla jednego z liderów z branży energetycznej udało nam się dostarczyć w pełni interaktywne, nowoczesne funkcjonalności w pełni odpowiadające na potrzeby klientów przedsiębiorstwa. Projekt był bardzo udany, ze względu na dogłębne zrozumienie potrzeb i wymagań klienta. Rezultatami implementacji było dostarczenie unikalnej wartości biznesowej dla klientów firmy. Końcowym efektem naszej pracy było również, poprawienie wielu wskaźników sprzedażowych i biznesowych dla przedsiębiorstwa.

 

Tom i Krzysztof meldują gotowość na kolejne zadanie z obszaru e-commerce!