Stworzenie dedykowanej platformy HR dla firmy obecnej w ponad 90 krajach świata
Stworzenie dedykowanej platformy HR dla firmy obecnej w ponad 90 krajach świata
1

Przedstawienie firmy

Dla jednego z naszych kluczowych klientów, zrealizowaliśmy i rozwinęliśmy dedykowany system HR, obsługujący w przedsiębiorstwie proces wdrożenia nowych pracowników. Firma, dla której zbudowaliśmy przedstawianą platformę HR jest jedną z największych firm w Europie, która z sukcesami zaznacza swoją obecność na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych.

2

Opis projektu

Opis projektu

Firma zawarła umowę ramowa z Net PC, aby realizować różnorodne projekty IT, w tym przypadku chodziło o projekt z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Umowa ramowa polega na tym, ze w ramach stałej, długoterminowej współpracy klient zgłasza nam zlecenia do realizacji. Liczba godzin widniejących w umowie jest stała, ale można ja zwiększać lub zmniejszać w poszczególnych miesiącach w zależności od liczy zleceń. Dla korporacji jest to bardzo wygodna formy współpracy, który zapewnia elastyczne podejście i transparentność w działaniach operacyjnych.

Dla firmy efektywne wdrożenie platformy HR było kluczowym czynnikiem tworzącym długoterminową strategie firmy. Naszym zadaniem w projekcie było stworzenie platformy, która umożliwi wykreowanie spersonalizowanej ścieżki adaptacyjnej dla nowych pracowników.

 

Nasze zadania w projekcie:

-Zbudowanie zindywidualizowanego programu adaptacyjnego dla wszystkich pracowników korporacji uwzględniając specjalistów wyższego szczebla

-Stworzenie programu, który będzie w stanie definiować ścieżki rozwoju i zadania dla nowych pracowników korporacji

3

Wyzwania klienta

Wyzwania klienta

-Brak spersonalizowanego systemu do indywidualnego wdrażania pracowników

-Brak automatycznej platformy do wdrażania nowych pracowników firmy, tak aby w sposób efektywny byli w stanie poznać procedury korporacyjne

-Brak spersonalizowanej komunikacji sms i email w trakcie wdrożenia nowych pracowników

4

Nasze rozwiązania

-Zbudowanie zautomatyzowanego systemu adaptacyjnego, którego zadaniem jest wspieranie wdrożenia nowych pracowników do pracy w korporacji

-Zbudowanie platformy, której zadaniem jest zautomatyzowanie wdrażanie nowych pracowników, tak aby poznali wszystkie procedury firmy

-Zautomatyzowana komunikacja e-mail. Możliwość określania daty i godziny, w której

spersonalizowany e-mail powinien zostać wysłany do pracownika.

-Przechowywanie informacji w bazie danych w systemie na temat aktywności pracowników

-Panel administratora w celu zarządzania danymi w aplikacji

-W treści wiadomości e-mail do pracownika o przypisaniu danego zadania znalazła się spersonalizowana informacja o tym czy zadanie jest obowiązkowe czy nie

5

Technologie i procesy wykorzystane w projekcie

-Front end - Angular

-Back end -.Net

-Rozwiązania z obszaru BI

-BABOK – Business Analysis Body of Knowladge

-Analiza biznesowa

6

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu

-stworzenie zautomatyzowanej platformy adaptacji pracownika

-wykreowanie narzędzia, które jest w stanie wprowadzić nowego pracownika korporacji w procedury organizacyjne

-zautomatyzowana komunikacja email i sms do wdrażanych pracowników organizacji

-zbudowane narzędzie umożliwiającego dodawanie zadań z poziomu systemu do kalendarza pracownika

-stworzenie platformy, która  automatycznie uzupełnia dane na podstawie dostarczonych informacji o pracownikach z działu zasobów ludzkich

-stworzenie zautomatyzowanych szablonów, które zawierają procedury HR dla rożnych stanowisk w firmie

7

Konkluzja

Konkluzja

Udało nam się stworzyć rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które wspomagało wdrożenie nowych pracowników do firmy. Firma była usatysfakcjonowana z wdrożenia platformy, dzięki czemu byliśmy w stanie dalej rozwijać naszą partnerską relację. Realizacja ta była dla nas bardzo ważna, ponieważ zwiększyła naszą ekspertyzę w branży zarzadzania zasobami ludzkimi. Finalnie, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie rozwiązać problemy w branży HR za pomocą wytworzonego dedykowanego oprogramowania.

Komandosi IT pokazali ze rozumieją wymagania zespołów biznesowych w dzisiejszych czasach! Zapraszamy do współpracy.