PL EN
Business Intelligence
Automatyczne Raporty Analityczne

Słownik pojęć

Panel (Dashboard)/Pulpit Nawigacyjny

Analiza biznesowa (Business analysis)

Transformacja danych (Data Transforming)

Systematyzacja Danych (Data systematization)

Business Intelligence

Narzędzia analityczne (Analytical tools)

Data lake

Hurtownia Danych (Data Warehouse)

BigData

Automatyzacja (automatization)

ETL

KPI

OLAP